Výroba a distribuce plnícího zařízení pro systém doypack

Ekologický a rostlinný stimulátor růstu a imunity

UNISTIM PRO

Genetický modifikátor je vysoce účinný pomocný rostlinný stimulátor, určený k překonání abiotických a biotických stresů zeleninových a ovocných kultur. Přípravek obsahuje soubor vysoce aktivních biologických živin a olejů, vyrobených ze severních horských stromů, který výrazně působí na fyziologické procesy růstu a rozvoje rostlin, a tím obnovuje jejich původní specifickou odolnost. Zejména působí na genetickou modifikaci rostliny a to podporou Auxinu – skupina růstových hormonů, která významně ovlivňuje růst rostlinných buněk, s podporou mikro-organismů, bakterií v kořenových systémech, a to i širším obrůstáním kořenové soustavy, kde ve vrchních částech čerpá kapiláry vzdušné vlhkosti ranní rosy. Zvyšuje se soběstačnost příjmu vláhy, při vysokých teplotách půdy s chladným ranním vzduchem (tvoří se ranní rosa, která je zachytávána horní kořenovou soustavou). Kořenová soustava je spletená se sousedícími rostlinami ve vzájemné symbióze. Zvyšuje příjem dusíku, a to jak ze vzduchu listy tak z kořenové soustavy. Komplexně působí na metabolické procesy rostlin, stimuluje jejich vitalitu, posiluje jejich obranné funkce, zvyšuje zdravotní stav porostu a účinnost metabolických procesů, a tak přispívá k výraznému zvýšení výnosu a celkové bio – nové kvality rostlinné produkce, jak váhově tak i kvality bio-hodnot, vitamínů a minerálů.Výhody a vlastnosti

  • prostředek účinně a spolehlivě zabrání ztrátám rostlinné produkce a zvýší výnos a její kvalitu
  • zabezpečí vysokou návratnost vložených finančních prostředků
  • ovliňuje efektivní genetické nakládání s hormony rostlin
  • forma preparátu: vodní emulze, hodnota pH: 7,0 – 8,5
Rostlinný stimulátor Unistim Pro

Použití a dávkování

Přípravek se může použít zejména k moření osiva před výsadbou nebo se aplikuje jako postřik na listy během vegetace v dále uvedených dávkách a termínech. Pro dosažení maximálního účinku se doporučuje aplikace na suché listy ráno nebo večer. Nedoporučuje se aplikace za ranní rosy a deště v době intenzivního slunečního záření.


UNISTIM PRO je možné použít v jednotlivých stádiích růstu s přimícháváním pomocných látek jako je například Bor a Molybden a to na základě posílení růstu za nepříznivých okolností jako jsou například porucha vývoje rostliny, je možné přidat látku Bór nebo Molybden nebo zkombinovat obojí a to najme v poslední fázi růstu, před vývojem plodu, dávkování je závislé od celkového vývoje porostu, jen na doporučení. Jednotlivé dávky umocňují a snižují genetickou ztrátu rostliny, posuzování je zapotřebí na místě, podle podmínek (tj. okolní jevy - počasí, vláha, prostředí a časový odstup od poslední aplikace)


Rostlina je o mnoho vitálnější odolnější proti nemocem, podporuje růst silné a husté kořenové soustavy plodiny, které se navzájem propojují a podporují. Je vhodný i na symbiózu spolu-růstu rostlin (kukuřice, fazole, dýně např.) používáním je možné snížit spotřebu hnojiv až o 50-80 %, dle plodiny a celkových nákladů na ošetřování.


Dále je možné s velmi vysokým úspěchem použít UNISTIM PRO na invazivní rostliny, které dokážou vyčistit pole, dále je možné namořit semínka pro pěstování meziplodin k zabránění eroze půdy a vymývání (např. u kukuřice). Je možné fázovat setí a posouvat mezi sebou jednotlivé odrůdy fázové klíčivosti a druhů.


Celkový přínos je hlavně v novém přístupu k obdělávání půdy, zabraňování eroze a hlubšímu pronikání vláhy do půdy, vzhledem k vitálnější kořenové soustavě jednotlivých meziplodin. Stimulátor v kombinaci s jinými rostlinami dokáže do dalšího vegetačního období připravit půdu k vyšší kvalitě hlavně pro vzdušnění a pronikání vláhy, tím zvyšuje tvorbu minerálů a bakteriální výživy, což je v současnosti největší problém, aby půda zvedla výnos v příštím vegetačním období.


Užití a aplikace

Dále je možné pravidelným používáním postřiků ušetřit jak pesticidy a insekticidy a listová nebo kapalná hnojiva, umělých hnojiv. A to tím, že rostlina je o mnoho vitálnější odolnější proti nemocem, suchu a zarůstáním plevelu, který je vytlačován silnou a hustou kořenovou soustavou plodiny. Plodina je ve váhových ukazatelích značně rozdílná k plusu, nemluvě o biologických a vitamínových hodnotách.


Mísitelnost – Prostředek je mísitelný s libovolnými herbicidy, fungicidy, insekticidy, listovými nebo kapalnými hnojivy v nádrži postřikovače. Kombinaci s pesticidy doporučujeme před použitím vyzkoušet na mísitelnost v malém množství vlažné vody.


Užití a aplikace

Bezpečnostní upozornění

Práce s přípravkem vyžaduje použití ochranných rukavic (S24/15) a pracovních pomůcek pro oči a obličej (S37/39). Při zasažení očí je nutné oči vypláchnout vodou a vyhledat lékaře (S26), při zasažení pokožky je nutné zasažené místo dostatečně omýt vodou (S28).
Balení – Lahve 1L, kanystr 5L, 10L, 20L.


Sáčky Doypack